تبلیغات
یا لثــــــــارات الحســـــــــین ادرکـــــــنی - برخورد امام زمان(عج) با مقدس نماهای کج فهم و پیروان فرقه های باطل دعای فرج