تبلیغات
یا لثــــــــارات الحســـــــــین ادرکـــــــنی - سؤال: وظایف یاران امام حسین (ع)را نسبت به امام عصر دیده ایم حال وظایف ما در قبال امام عصرمان حضرت مهدی (عج ) چگونه باید باشد دعای فرج