تبلیغات
یا لثــــــــارات الحســـــــــین ادرکـــــــنی - محکومیت توهین به پیامبر اسلام دعای فرج